Symbol

 

 

 

 

2009
93 Min. . 35 mm. OV/e

Director: Hitoshi Matsumoto

Script: Matsumoto Hitoshi, Takasu Mitsuyoshi

Camera: Tohyama Yasuyuki

Editor: Honda Yoshitaka

Music: Shimizu Yasuaki

Cast: Matsumoto Hitoshi, David Quintero, Luis Accinelli, Lilian Tapia, Adriana Fricke, Carlos C. Torres


 


Bildrausch 2011